30 Ocak, 2023

Fidan Alırken Yapılması Gerekenler

1. Tür seçimi iyi yapılmalı
Tür seçimi yaparken dikkat edilmesi gerekenler Bulunduğumuz yörenin iklim şartlarına uyum gösterip göstermediğine – İlkbahardaki geç donların çiçeklenme zamanına rastlamamasına – Kış aylarındaki en düşük sıcaklığın ağaca zarar vermemesine – Yaz aylarındaki en yüksek sıcaklığın ağacın gelişimine ve meyvelere zarar vermemesine – Yıllık sıcaklık ortalamasına ve soğuklama ihtiyacına – Yıllık yağış ortalamasına – Havadaki nemin, tozlanmayı engelleyecek oranda az olmamasına ve meyvelerde pas ve mantar hastalığı meydana getirecek oranda fazla olmamasına – Ağaçların yeterince güneş ışığından faydalanmasına – Hakim rüzgarın nasıl ve ne şiddette olduğuna Yer ve yöne – Güneye veya güneydoğuya eğimli bahçeler daha çok ısı alır ve erken çiçek açıp erken meyve verir. Buda genelde iyi kazanç demektir. Fakat geç gelen donların çiçeklenme zamanına denk gelme olasılığı da yüksektir. Bunlara dikkat edilmelidir. – Soğuk hava yukarıdan aşağıya doğru akacağından etraftaki arazilerden nispeten yüksek ve hafif eğimli arazilerde hava drenajı iyi olur ve don tehlikesi daha az olur. – Arazinin fazla eğimli olması erozyona dolayısıyla yüzeydeki verimli toprağın kaybına sebep olur bu yüzden teraslama yapmak gerekir. Toprak durumuna Meyve bahçesi kurarken toprak yönünden üzerinde durulması gerekenler: – Toprak tipi: Meyvecilik için en uygun toprak tipi tınlı topraklar veya humuslu topraklardır. Kireçli topraklarda da bazı çeşit meyveler yetiştirilebilir. Killi topraklar iyi drene edilirlerse kullanılabilir. Çakıllı ve kumlu topraklar ancak iyi sulamayla kullanılabilir. – Toprak derinliği: Toprak derinliği en az iki metre olmalıdır. – Taban suyu yüksekliği: Taban suyu kökleri yayılma eğilimi gösteren meyve ağaçlarında en az 1 Metre, kökleri derine giden meyve ağaçlarında en az 2 Metre olmalıdır. – Tuzluluk: Tuzluluk meyve bahçesi için istenmez. – Toprak reaksiyonu: Toprak reaksiyonu ( Ph ) 6 – 8 arasında olması meyvecilik için iyidir.
2. Tozlayıcı (dölleyici) ihtiyacı
Meyve ağaçlarının bol çiçek açtığı halde meyve vermemesinin sebebi tozlayıcıya ihtiyaç duymasıdır. Seçilen tür kendine verimli mi yoksa kısır mı araştırılmalı. Gerekliyse uygun tozlayıcı veya tozlayıcılar temin edilmeli ve yeterli oranda bahçeye dağıtılarak dikilmelidir. Tozlayıcı çeşit döllenecek çeşitle aynı zamanda çiçek açmalıdır, aynı yaşta çiçek açmaya başlamalıdır ve meyvelerinin ticari değeri olmalıdır.
3. Sağlıklı ve virüssüz fidan alınmalı
Sağlıklı ve virüssüz fidan alınmalıdır. Özellikle Kök Uru, Nemetod ve San Jose çok dikkat edilmesi gereken hastalık türleridir. Bunun için Tarım Müdürlüklerinin kontrol edip mühürlediği fidanlar alınmalıdır. Fidan seçerken genç olan fidan tercih edilmelidir. Çünkü esas yerinden söküp yeni yerine taşımak fidan için şok sayılır bu şoku en çabuk genç fidanlar atar. Yaşlı fidanların daha erken meyveye yatacağı zannedilir; halbuki genç fidanlar çabucak kendisini toparlayıp yaşlı fidanlarla beraber meyveye yatar. Ayrıca genç fidanlar ambalajlama nakliye ve fiyat yönünden de avantajlıdır.
4. Alınan fidanın hangi şartlarda muhafaza edildiğine dikkat edilmeli
Alacağınız fidanın yerinden yeni sökülmüş veya önceden sökülmüş ise iyi havuzlanmış olmasına dikkat ediniz. Bahçenize getirdiğiniz fidanların dikimi uzun sürecekse fidanların köklerini dışarıda kalmayacak şekilde toprağa gömünüz ve sulayınız.
5. Alınan fidanların nakliyesi dikkatli yapılmalı
Aldığınız fidanı naklederken köklerini iyi muhafaza ediniz. Köklerini sarınız veya kapalı bir araçla naklediniz ki kökleri uzun süre rüzgarla temas edip kurumasın.